ROMERSKA SIFFROR

Skriv in ett tal mellan 1-3999.Med romerska siffror blir det:

Romarna gav oss detta dekorativa nummersystem. Du kan se det på urtavlor, gamla hus (för att visa byggnadsår..), statyer, i kunganamn, o.s.v..
Bara sju olika tecken används.
Dessa är:
I, V , X , L , C , D och M. Det saknas tecken för "ingenting" (noll).
ett:
I
elva:
XI
trettio:
XXX
två:
II
tolv:
XII
fyrtio:
XL
tre:
III
tretton:
XIII
femtio:
L
fyra:
IV
fjorton:
XIV
sextio:
LX
fem:
V
femton:
XV
sjuttio:
LXX
sex:
VI
sexton:
XVI
åttio:
LXXX
sju:
VII
sjutton:
XVII
nittio:
XC
åtta:
VIII
arton:
XVIII
etthundra:
C
nio:
IX
nitton:
XIX
femhundra:
D
tio:
X
tjugo:
XX
ettusen:
M
Eftersom romerska tal har ett fast värde (alltså inte olika värde för olika position som de arabiska talen i decimalsystemet = våra tal), sker sammansättningen till andra tal efter följande regler:
1. Lika taltecken som återkommer omedelbart efter varandra (dock aldrig mer än tre gånger), ska adderas: II = 2, XX = 20, CCC = 300. Detta gäller dock bara tecknen I, X, C och M, aldrig V, L och D. Tecknet M kan skrivas mer än tre gånger (MMMMM = 5000).
2.
Står ett mindre taltecken före ett större, ska det subtraheras: IV = 4, IX = 9, CM = 900.
3.
Står ett mindre taltecken efter ett större ska det adderas: VI = 6, XI = 11, VIII = 8.
Ex.:
MCMLXIV(1964), MCMXCIX(1999)